एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडकोे शाखारहित बैंकिङ्क सेवा

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडले ग्रामीण तथा दघढसर्गम जिल्लाहरुमा समेत आफ्नो सशक्त
उपस्थिति स्थापित गर्ने सँगसँगै गाउँ गाउँमा वित्तीय पहघढसँच तथा वित्तीय सबलीकरणको लागि
शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको शघढसरुवात गरेको छ । सोहि क्रममा बैंकले पहिलो स्थापना यहि भाद्र
२३ गते सन्दकपघढसर गाउँपालिका, देउराली बजार, इलाम र भाद्र २४ गते बघढसद्घशान्ति
गाउँपालिका, शान्तिनगर गडी गाउँ बजार, झापा र रोङ्ग गाउँपालिका, कघढसटी डाडाँ बजार
इलाम जिल्लाबाट ३ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा ल्याएको छ ।
देउराली बजार शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन सन्दकपघढसर गाउँपालिका उपाध्यक्ष ७नतसीमति
शोभा पराजघढसली ज्य७त्रगयतस, शान्तिनगर गडी गाउँ बजार शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन
बघढसद्घशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष नतसी रमेश कघढसमार भघढसजेल ज्य७त्रगयतस र कघढसटीडाडाँ बजार शाखारहित
बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन रोङ्ग गाउँपालिका उपाध्यक्ष ७नतसीमति चन्द्रकला राई (बघढसढाथोकि)
ज्य७त्रगयतसले गर्नघढस भयो ।

NIC Asia Bank
Helpdesk - NIC Asia Bank

Loading