एन आई सी एशिया डिबेन्चर २०८१/८२

रू. ३ अर्बको ऋणपत्रको ८० प्रतिशत (अर्थात रू. २ अर्ब ४० करोड)
व्यक्तिगत तवर ९एचष्खबतभ एबिअझभलत० मार्फत् र २० प्रतिशत (रू. ६० करोड)
सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सार्वजनिक निष्काशन विधि माफ निष्काशन
गरिनेछ । ९ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर हने ऋणपत्रको अर्धवार्षिक रूपमा
ब्याज क्तानी गरीने ऋणपत्रको अवधि ७ वर्ष हने र मिति
२०७४/०९/०४ देखि २०७४/०९/१२ सम्म ७ कार्यदिनको स७३घढसचना दिई

तत्पश्चात मिति २०७४/०९/१३ देखि २०७४/०९/१७ सम्म ऋणपत्रको
बिक्री ख७३घढसल्ला गरिने छ ।
सो ऋणपत्रलाई ईक्रा नेपाल लिमिटेडले ७त्रगयतसृक्ष्ऋच्ब्ल्ऐ ीब् ( ७त्रगयतस ९ीब्
माइनस) रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ, जसको अर्थ लगानीको उच्चतम स७३घढसरक्षा र
न्य७त्रगयतसन कर्जा जोखिम हो । साथै, यस बंैकलाई इक्रा नेपाल लिमिटेडले
७त्रगयतसृक्ष्ऋच्ब्ल्ए(क्ष्च्े ब्( ७त्रगयतस ९ब् माइनस० ९क्ष्ऋच्ब् ल्ए क्ष्ककगभच च्बतष्लन ब् ःष्लगक० रेटिङ्ग
प्रदान गरेको छ । ज७३घढसन नेपाली बैंकहरुलाई प्रदान गरीएको उत्कृष्ट
रेटिङ्गहरु मध्ये एक हो ।

NIC Asia Bank
Helpdesk - NIC Asia Bank

Loading