JANBI Press release

एन आई सी एशिया ९ल्क्ष्ऋ ब्क्क्ष्ब्० बैंक लि. र नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्य७३घढसट ९ल्द्यक्ष्० लि. बिच
व्ब्ल्द्यक्ष् कोर्स संचालन गर्ने बारेमा आज सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बैंकले ीभबचलष्लन
ब्लम म्भखभयिऊभलत ब्अतष्खष्तष्भक लाई थप गतिशिलता प्रदान गर्नको लागि एक छ७३घढसट्टै विभागको
स्थापना गरी कार्य गर्दै आइरहेको छ । द्यबलपष्लन क्ष्लमगकतचथ मा नै आफ्नो छ७३घढसट्टै पहिचान
रहेको एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड देशकै ल्य। ज्ञ द्यबलपष्लन द्यचबलम को रुपमा
आफ७३घढसलाई स्थापित गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यका साथ अगाडि बढीरहेको छ, साथै निकट भविष्यमा नै
ीभबचलष्लन बलम म्भखभयिऊभलत ब्अतष्खष्तष्भक लाई थप उचाइमा प७३घढस¥याउनको लागि “ीभबचलष्लन ७बmउस
म्भखभयिऊभलत ब्अबमझथ” को स्थापना गरि बैंकिङ सम्बन्धि सम्प७३घढसर्ण ीभबचलष्लन ७बmउस
म्भखभयिऊभलत ब्अतष्खष्तष्भक हरु संचालन गर्ने वृहत लक्ष्य समेत लिएको छ

NIC Asia Bank
Helpdesk - NIC Asia Bank

Loading