एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडकोे शाखारहित बैंकिङ्क सेवा

2017-09-11

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडले ग्रामीण तथा दघढसर्गम जिल्लाहरुमा समेत आफ्नो सशक्त
उपस्थिति स्थापित गर्ने सँगसँगै गाउँ गाउँमा वित्तीय पहघढसँच तथा वित्तीय सबलीकरणको लागि
शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको शघढसरुवात गरेको छ । सोहि क्रममा बैंकले पहिलो स्थापना यहि भाद्र
२३ गते सन्दकपघढसर गाउँपालिका, देउराली बजार, इलाम र भाद्र २४ गते बघढसद्घशान्ति
गाउँपालिका, शान्तिनगर गडी गाउँ बजार, झापा र रोङ्ग गाउँपालिका, कघढसटी डाडाँ बजार
इलाम जिल्लाबाट ३ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा ल्याएको छ ।
देउराली बजार शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन सन्दकपघढसर गाउँपालिका उपाध्यक्ष ७नतसीमति
शोभा पराजघढसली ज्य७त्रगयतस, शान्तिनगर गडी गाउँ बजार शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन
बघढसद्घशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष नतसी रमेश कघढसमार भघढसजेल ज्य७त्रगयतस र कघढसटीडाडाँ बजार शाखारहित
बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन रोङ्ग गाउँपालिका उपाध्यक्ष ७नतसीमति चन्द्रकला राई (बघढसढाथोकि)
ज्य७त्रगयतसले गर्नघढस भयो ।

Top