कुनै पनि वाणिज्य बंैकको उपस्थिति नभएको २७ स्थानीय निकायहरुमा एन आई सी एशिया बंंैक

2018-05-17

राज्यको पुर्नसंरचनासँगै सम्पुर्ण स्थानीय निकायहरुमा वाणिज्य बंैकको शाखा
सञ्जाल मार्फत उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने नेपाल सरकारको नीति बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकसँग यस बंैकले प्रतिबद्धता जनाएको ३४ वटा स्थानीय निकायहरुमध्ये २७  स्थानीय निकायहरुमा शाखा कार्यालयहरु संचालनमा ल्याईसकेको छ ।

Download file for full story :

कुनै पनि वाणिज्य बंैकको उपस्थिति नभएको २७ स्थानीय निकायहरुमा एन आई सी एशिया बंंैक

Top