सर्वश्रेष्ठ बचत खाताहरु

४ जनालाई ५ वर्षसम्म कुल रु. ८४ लाख सम्मको बीमा सुनिश्चित गर्ने सर्वश्रेष्ठ बचत खाता।

सर्वश्रेष्ठ बचत खाता

३ बीमा सम्बन्धी फाइदाहरूः

५ बर्ष को लागि नि:शुल्क

 • रू. ४० लाखसम्मको घातक रोग बीमा
 • रू. ४० लाखसम्मको दुर्घटना बीमा
 • रू. ४ लाखसम्मको औषधी उपचार खर्च
 • (ओपिडीमा रु. ८० हजार र हस्पिटल भर्ना खर्च रु. ३ लख २० हजार)

३ कर्जा सम्बन्धी फाइदाहरूः

  • ब्याजदरमा विशेष सहुलियत
  • प्रशासनिक शुल्कमा विशेष सहुलियत
  • पूर्व स्वीकृत कर्जा सुविधा

  १८ अन्य फाइदाहरू

  ५ बर्ष को लागि नि:शुल्क

  • ५ वर्षसम्म निःशुल्क डेबिट कार्ड/मोबाइल बैंकिङ्ग/इन्टरनेट बैंकिङ्ग
  • निःशुल्क लकर सुविधा
  • देशभरी रहेका कुनै पनि बैंकको एटिएमबाट रकम निकाल्दा शुल्क नलाग्ने
  • स्वीप इन/स्वीप आउट सुविधा
  • १८ सर्वश्रेष्ठ फाइदाहरू

सर्वश्रेष्ठ नारी बचत खाता

३ बीमा सम्बन्धी फाइदाहरूः

५ बर्ष को लागि नि:शुल्क

 • रू. ४० लाखसम्मको घातक रोग बीमा
 • रू. ४० लाखसम्मको दुर्घटना बीमा
 • रू. ४ लाखसम्मको औषधी उपचार खर्च
 • (ओपिडीमा रु. ८० हजार र हस्पिटल भर्ना खर्च रु. ३ लख २० हजार)

३ कर्जा सम्बन्धी फाइदाहरूः

 • ब्याजदरमा विशेष सहुलियत
 • प्रशासनिक शुल्कमा विशेष सहुलियत
 • पूर्व स्वीकृत कर्जा सुविधा

१८ अन्य फाइदाहरू

५ बर्ष को लागि नि:शुल्क

 • निःशुल्क डेबिट कार्ड/मोबाइल बैंकिङ्ग/इन्टरनेट बैंकिङ्ग
 • निःशुल्क लकर सुविधा
 • देशभरी रहेका कुनै पनि बैंकको एटिएमबाट रकम निकाल्दा शुल्क नलाग्ने
 • स्वीप इन/स्वीप आउट सुविधा
 • १८ सर्वश्रेष्ठ फाइदाहरू

सर्वश्रेष्ठ जेष्ठ नागरिक बचत खाता

३ बीमा सम्बन्धी फाइदाहरूः

५ बर्ष को लागि नि:शुल्क

 • रू. ४० लाखसम्मको घातक रोग बीमा
 • रू. ४० लाखसम्मको दुर्घटना बीमा
 • रू. ४ लाखसम्मको औषधी उपचार खर्च
 • (ओपिडीमा रु. ८० हजार र हस्पिटल भर्ना खर्च रु. ३ लख २० हजार)

३ कर्जा सम्बन्धी फाइदाहरूः

 • ब्याजदरमा/प्रशासनिक शुल्कमा विशेष सहुलियत
 • पूर्व स्वीकृत कर्जा सुविधा
 • पेन्सनको आधारमा कर्जा सुबिधा

१८ अन्य फाइदाहरू

५ बर्ष को लागि नि:शुल्क

 • निःशुल्क डेबिट कार्ड/मोबाइल बैंकिङ्ग/इन्टरनेट बैंकिङ्ग
 • निःशुल्क लकर सुविधा
 • देशभरी रहेका कुनै पनि बैंकको एटिएमबाट रकम निकाल्दा शुल्क नलाग्ने
 • स्वीप इन/स्वीप आउट सुविधा
 • १८ सर्वश्रेष्ठ फाइदाहरू

सर्वश्रेष्ठ रेमिटेन्स बचत खाता

३ बीमा सम्बन्धी फाइदाहरूः

५ बर्ष को लागि नि:शुल्क

 • रू. ४० लाखसम्मको घातक रोग बीमा
 • रू. ४० लाखसम्मको दुर्घटना बीमा
 • रू. ४ लाखसम्मको औषधी उपचार खर्च
 • (ओपिडीमा रु. ८० हजार र हस्पिटल भर्ना खर्च रु. ३ लख २० हजार)

३ कर्जा सम्बन्धी फाइदाहरूः

  • ब्याजदरमा विशेष सहुलियत
  • प्रशासनिक शुल्कमा विशेष सहुलियत
  • पूर्व स्वीकृत कर्जा सुविधा

  १८ अन्य फाइदाहरू

  ५ बर्ष को लागि नि:शुल्क

  • निःशुल्क डेबिट कार्ड/मोबाइल बैंकिङ्ग/इन्टरनेट बैंकिङ्ग
  • निःशुल्क लकर सुविधा
  • देशभरी रहेका कुनै पनि बैंकको एटिएमबाट रकम निकाल्दा शुल्क नलाग्ने
  • १८ सर्वश्रेष्ठ फाइदाहरू

सर्वश्रेष्ठ (स्थानीय) बचत खाता

३ बीमा सम्बन्धी फाइदाहरूः

५ बर्ष को लागि नि:शुल्क

 • रू. ४० लाखसम्मको घातक रोग बीमा
 • रू. ४० लाखसम्मको दुर्घटना बीमा
 • रू. ४ लाखसम्मको औषधी उपचार खर्च
 • (ओपिडीमा रु. ८० हजार र हस्पिटल भर्ना खर्च रु. ३ लख २० हजार)

३ कर्जा सम्बन्धी फाइदाहरूः

  • ब्याजदरमा विशेष सहुलियत
  • प्रशासनिक शुल्कमा विशेष सहुलियत
  • पूर्व स्वीकृत कर्जा सुविधा

  १८ अन्य फाइदाहरू

  ५ बर्ष को लागि नि:शुल्क

  • निःशुल्क डेबिट कार्ड/मोबाइल बैंकिङ्ग/इन्टरनेट बैंकिङ्ग
  • निःशुल्क लकर सुविधा
  • देशभरी रहेका कुनै पनि बैंकको एटिएमबाट रकम निकाल्दा शुल्क नलाग्ने
  • १८ सर्वश्रेष्ठ फाइदाहरू

सर्वश्रेष्ठ तलब बचत खाता

३ बीमा सम्बन्धी फाइदाहरूः

५ बर्ष को लागि नि:शुल्क

 • रू. ४० लाखसम्मको घातक रोग बीमा
 • रू. ४० लाखसम्मको दुर्घटना बीमा
 • रू. ४ लाखसम्मको औषधी उपचार खर्च
 • (ओपिडीमा रु. ८० हजार र हस्पिटल भर्ना खर्च रु. ३ लख २० हजार)

३ कर्जा सम्बन्धी फाइदाहरूः

  • ब्याजदरमा विशेष सहुलियत
  • प्रशासनिक शुल्कमा विशेष सहुलियत
  • पूर्व स्वीकृत कर्जा सुविधा

  १८ अन्य फाइदाहरू

  ५ बर्ष को लागि नि:शुल्क

  • निःशुल्क डेबिट कार्ड/मोबाइल बैंकिङ्ग/इन्टरनेट बैंकिङ्ग
  • निःशुल्क लकर सुविधा
  • देशभरी रहेका कुनै पनि बैंकको एटिएमबाट रकम निकाल्दा शुल्क नलाग्ने
  • १८ सर्वश्रेष्ठ फाइदाहरू

सर्वश्रेष्ठ मुद्दती बचत खाता

३ बीमा सम्बन्धी फाइदाहरूः

 • रू. ४० लाखसम्मको घातक रोग बीमा
 • रू. ४० लाखसम्मको दुर्घटना बीमा
 • रू. ४ लाखसम्मको औषधी उपचार खर्च
 • (ओपिडीमा रु. ८० हजार र हस्पिटल भर्ना खर्च रु. ३ लख २० हजार)

३ शेयर सम्बन्धी फाइदाहरूः

 • निःशुल्क डिम्याट खाता
 • निःशुल्क मेरो शेयर सुविधा
 • Portfolio Management Service शुल्कमा सहुलियत

१८ अन्य फाइदाहरू

 • निःशुल्क डेबिट कार्ड/मोबाइल बैंकिङ्ग/इन्टरनेट बैंकिङ्ग
 • निःशुल्क लकर सुविधा
 • देशभरी रहेका कुनै पनि बैंकको एटिएमबाट रकम निकाल्दा शुल्क नलाग्ने
 • १८ सर्वश्रेष्ठ फाइदाहरू

सर्वश्रेष्ठ बचत खाता सम्बन्धी सोधिने प्रश्नहरू

सर्वश्रेष्ठ डिपोजिट series अन्तर्गत बचत खातामा मात्रै नभई अब मुद्धती खाताहरुमा पनि उपलब्ध गराएको छ । यहाँ हेर्नुहोस्
ग्राहकहरुले कुनै प्रतिबन्ध बिना नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नियम पालना गरि खातामा पैसा जम्मा गर्न तथा झिक्न सक्नुहुन्छ ।
बैंकले कुनै पनि प्रकरको account maintenance fee लिदैंन ।
ग्राहकको खाता खुलिसके पछि स्वत ‘Charges Waiver’ उपलव्ध हुन्छ । ग्राहकले सोको लागि छुट्टै Form भर्नु पर्दैन्।

अब एउटै खातामा प्राप्त गर्नुहोस्, ८४ लाख रूपैयाँसम्मको ३ बीमा सम्बन्धी फाइदाहरू, ३ कर्जा सम्बन्धी फाइदाहरू र १८ अन्य सर्वश्रेष्ठ फाइदाहरू । खाताको लागि आजै आवेदन दिनुहोस् ।